bebe asahi alex group

สุขภัณฑ์ของญี่ปุ่นที่ก้าวสู่แบรนด์ระดับโลก

The World’s First Japanese toilet brand. bebe

bebe คือแบรนด์สุขภัณฑ์ในเครือบริษัทอาซาฮิ อเล็กของญี่ปุ่น
เครือบริษัทอาซาฮิ อเล็ก ประกอบไปด้วยธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจก่อสร้างที่พักอาศัยในญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังมีธุรกิจอื่นๆ
ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ,ธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย, ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ อีกด้วย
bebe ปฏิวัติรูปแบบการใช้ห้องน้ำใหม่โดยทำให้เป็น "พื้นที่ผ่อนคลาย" ด้วยเครือข่ายและประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากธุรกิจต่างๆ
ในเครือบริษัทอาซาฮิ อเล็ก จะช่วยแก้ปัญหาที่มีด้วยฝารองนั่งระบบไฟฟ้าชำระล้างด้วยน้ำอุ่น รวมถึงเปลี่ยนภาพลักษณ์
ของสุขภัณฑ์ห้องน้ำอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และสร้างวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ำขึ้นใหม่
bebe ให้คำมั่นสัญญาในเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการใช้งาน
ฝารองนั่งระบบชำระล้างด้วยน้ำอุ่นถูกคิดค้นขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยมีการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้ามากมาย
เช่น การเพิ่มความสะดวกสบาย สะอาด ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้นก็ได้นำมาพัฒนาต่อในประเทศญี่ปุ่น
ในปัจจุบันฝารองนั่งระบบชำระล้างด้วยน้ำอุ่นที่ถูกพัฒนาขึ้นในญี่ปุ่นนั้น ได้ทำการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
การใช้ห้องน้ำทั่วโลกได้อย่างมาก
ถึงเวลาแล้ว ที่ห้องน้ำในประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคมาตรฐานโลก

bebe is the brand of sanitary ware of the Asahi Alex group in Japan.
Asahi Alex Group is a company engaged in real estate business, nursing care business,
solar business, mainly in housing construction business in the Japanese market.
bebe is the revolution of how we use toilets as “relaxing space”.
With experience and network gathering from different business of the Asahi Alex Group, we will resolve the
problem by launching the warm-washing toilet seats, creating the new image of toilet like nobody did before,
and building a new toilet culture.
bebe guarantees product and usage safety.
The warm-washing toilet seat was invented in the United States of America.
We added values to this product such as comfort,
cleanness,good for health, and environmental friendly. Later, we have continued to develop in Japan.
Nowadays, the developing warm-washing toilet in Japan has changed the toilet culture worldwide.
The time has come for Thailand to step into the world’s standard.

การออกแบบฟังก์ชันที่เชื่อถือได้เพื่อความผ่อนคลายในห้องน้ำ

Reliable design for relaxation in the toilet.

bebe พัฒนาห้องน้ำให้ดียิ่งขึ้น โดยนำฟังก์ชันที่ครบครันที่ถูกพัฒนาขึ้นในญี่ปุ่น
มาประสานเข้ากับการออกแบบให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนไทย

bebe has developed a better toilet by bringing the full function from Japan and adjust to Thai lifestyle.

 1. bebe ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อตจากบริเวณที่มีน้ำ

  bebe prevents electric leakage and electric shock around the water.
  • bebe ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าช็อตโดยมีการออกแบบให้กันน้ำเป็นอย่างดีbebe is a highly waterproof design to prevent electric leakage and electric shock.
  • บริเวณเต้าเสียบไฟฟ้ามีการผลิตให้กันน้ำตามมาตรฐาน
   ※มีค่าติดตั้งต่างหากThe outlet section is waterproof as per standard. Extra fees for installation are applied.
  • มีการติดตั้งเบรกเกอร์ตามมาตรฐานเพื่อป้องกันไฟดูดไฟรั่ว
   ※มีค่าติดตั้งต่างหากThe earth leakage breaker is installed as a standard to prevent electric shock.
   Extra fees for installation are applied.
 2. bebe ใส่ใจใน "สุขภาพ""ความสะดวกสบาย"
  "ความสะอาด""สิ่งแวดล้อม" อยู่เสมอ

  bebe cares for “health” “comfort” “cleanness” “environment”
  • ฝารองนั่งไฟฟ้ามีระบบชำระล้าง ช่วยคงความสะอาดให้ร่างกาย
   และปกป้องสุขภาพให้แก่ผู้ใช้
   การรักษาความสะอาดให้จุดซ่อนเร้นสามารถป้องกันโรคติดต่อได้
   นอกจากนั้น การล้างแบบอ่อนโยนยังช่วยให้ไม่มีผลกระทบ
   ต่อส่วนอื่นๆของร่างกาย ทำให้อาการของโรคต่างๆ อาทิเช่น
   ริดสีดวงทวารไม่แย่ลงอีกด้วยThe toilet seat has cleaning system that will keep your body clean and protect your health. You can prevent infectious diseases by keeping intimate parts clean. Furthermore, a gentle washing will not harm your body that may cause diseases like hemorrhoids.
  • อุณหภูมิของฝารองนั่งจะถูกปรับให้ใกล้เคียงกับอุณหภูมิปกติของร่างกาย
   ส่งผลให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาใช้งาน The seat temperature is properly adjusted to suit our body temperature which is comfortable for users.
  • สามารถปรับความแรงและอุณหภูมิของน้ำได้อย่างอิสระ
   ผู้ใช้สามารถเลือกความแรงและอุณหภูมิน้ำให้ฉีดล้างอย่างอ่อนโยน
   ได้ตามความพึงพอใจ ทำให้ใช้งานได้อย่างสะอาดและรู้สึกดี You can set the intensity level and water temperature freely.
   You can either choose intense or gentle wash as you wish which will make you clean and feel good.
  • มีระบบลมร้อนที่ใช้สำหรับเป่าหลังชำระล้าง
   ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษชำระIt has the warm air to dry out after wash, this will reduce the level of toilet paper usage.
  • ฝารองนั่งทำจากวัสดุป้องกันและยับยั้งแบคทีเรีย
   ช่วยให้คงความสะอาดได้อยู่เสมอ The seat is made of antimicrobial material and it always keeps it clean.
 3. bebe พาโลกสู่วัฒนธรรม
  การใช้ห้องน้ำสมัยใหม่่

  bebe will take you to the “new toilet culture”
  • ให้คำแนะนำในการทำความสะอาดห้องน้ำWe propose a method of cleaning the toilet.
  • ให้คำแนะนำในการออกแบบห้องน้ำWe propose to advise toilet design.

  ห้องน้ำในประเทศญี่ปุ่นที่พัฒนาฝารองนั่งระบบชำระล้างด้วยน้ำอุ่นนั้น
  ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นพื้นที่ที่สะอาดและถูกสุขอนามัย
  bebe เป็นแบรนด์สุขภัณฑ์ที่มีคุณค่าในด้านคุณภาพ
  และประสิทธิภาพที่สูงซึ่งพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่น
   มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ำรูปแบบใหม่
  ของญี่ปุ่นให้แก่ทั่วโลกThe Japanese toilet that developed a warm-washing seat has been accepted worldwide in terms of its cleanness and hygiene
  bebe is a valued toilet brand in terms of quality and high efficiency developed by Japan. We aim at presenting the new Japanese toilet culture to the world.